"Sách - Tri thức: Khởi nguồn thành công!" Nhiệt liệt chào mừng cán bộ, giảng viên và sinh viên đến Trung tâm TT - TV nghiên cứu và học tập!