Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Quyết định khen thưởng sinh viên
(Cập nhật lúc 14:57 | 25/10/2013 )
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG HÀ NỘI

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  34 /QĐ-ĐHTNH

 Hà Nội, ngày 22 tháng 10  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng sinh viên

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tài chính- Ngân hàng Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ Tin học, Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên ĐH, CĐ khóa II ngày 24/09/2013 của phòng Quản lý đào tạo;

Căn cứ Kết quả điểm thi kiểm tra trình độ Tin học, Tiếng Anh đầu vào của sinh viên ĐH, CĐ khóa II;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:   1. Tặng Giấy khen và thưởng bằng tiền cho 06 sinh viên khóa II đạt kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra Tiếng Anh, Tin học đầu vào (có danh sách kèm theo).

                          2. Thưởng khuyến khích bằng tiền cho 10 sinh viên đạt kết quả cao môn Tiếng Anh và 10 sinh viên đạt kết quả cao môn Tin học (có danh sách kèm theo).

Điều 2:   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Khoa, Bộ môn, các đơn vị chức năng của Trường và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- HĐQT, BKS, BGH (b/c);

- Lưu VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 (đã ký)

 

PGS, TS. Phạm Ngọc Ánh1. Danh sách 03 sinh viên được tặng Giấy khen và tiền thưởng môn Tiếng Anh

Số
TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp
hành chính

Ngày sinh

Tổng điểm

Tiền thưởng1

1352010292

An Việt Anh

D.02.22.01

09/04/1995

163

1.000.000 đ


2

1352010040

Trần Quang Hiệp

D.02.21.03

02/04/1993

152

700.000 đ


3

1352010023

Nguyễn Tân Đạt

D.02.21.03

09/09/1993

151

500.000 đ


 

 

2. Danh sách 10 sinh viên được thưởng khuyến khích môn Tiếng Anh

Số
TT

Mã SV

Họ và tên

Lớp
hành chính

Ngày sinh

Tổng điểm

Tiền thưởng1

1351010053

Trần Quốc Bảo

D.02.10.01

31/10/1995

134

100.000 đ


2

1352010340

Trần Ngọc Thu Hương

D.02.22.03

19/08/1995

133

100.000 đ


3

1352010047

Phùng Đức Huy

D.02.21.01

21/11/1995

124

100.000 đ


4

1353010091

Nguyễn Hoa linh

D.02.30.02

26/10/1995

120

100.000 đ


5

1353020045

Nguyễn Thu Vân

D.02.40.01

27/08/1995

117

100.000 đ


6

1353010128

Hà Mạnh Thắng

D.02.30.04

12/06/1995

115

100.000 đ


7

1351010001

Nguyễn Phan Anh

D.02.10.01

19/07/1995

114

100.000 đ


8

1352010293

Nguyễn Thái An

D.02.22.01

16/09/1995

112

100.000 đ


9

1351010012

Phùng Thanh Dương

D.02.10.01

26/06/1995

111

100.000 đ


10

1352010104

Nguyễn Phương Thảo

D.02.21.03

02/02/1995

109

100.000 đ3. Danh sách 03 sinh viên được tặng Giấy khen và tiền thưởng môn Tin học

Số
TT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp hành chính

Tổng điểm

Tiền thưởng1

1352010018

Trương Quang Duy

01/08/1993

D.02.21.03

10.0

1.000.000 đ


2

1351010039

Nguyễn Khắc Tài

11/06/1994

D.02.10.01

9.0

700.000 đ


3

1353010160

Nguyễn Hà Xiêm

18/01/1994

D.02.30.01

8.75

500.000 đ


 

 

4. Danh sách 10 sinh viên được thưởng khuyến khích môn Tin học

Số
TT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp hành chính

Tổng điểm

Tiền thưởng1

1352010010

Phan Thị Ngọc Ánh

05/05/1994

D.02.21.03

8.5

100.000 đ


2

1352010370

Hoàng Mai Phương

11/08/1995

D.02.22.01

8.5

100.000 đ


3

1353010016

Hoàng Bích Ngọc Ánh

22/01/1995

D.02.30.01

8.5

100.000 đ


4

1353010048

Quách Thị Thu Hằng

17/07/1994

D.02.30.01

8.5

100.000 đ


5

1353010127

Tô Thị Thanh Thảo

12/07/1995

D.02.30.02

8.5

100.000 đ


6

1353010074

Nguyễn Văn Khôi

20/11/1993

D.02.30.03

8.5

100.000 đ


7

1353010107

Đỗ Thị Bích Phương

14/02/1995

D.02.30.03

8.5

100.000 đ


8

1353010147

Nguyễn Thanh Tùng

11/02/1995

D.02.30.03

8.5

100.000 đ


9

1352010036

Nguyễn Thị Thuý Hằng

22/06/1994

D.02.21.02

8.5

100.000 đ


10

1352010298

Hoàng Lan Anh

25/11/1995

D.02.22.03

8.5

100.000 đ
 
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO
Thông báo về đăng ký tín chỉ học kỳ 2 và Lịch học cá nhân
Thông báo về hoãn đăng ký tín chỉ của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đại học khóa 4
Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ 2 năm học 2015-2016
Về lịch học các học phần học lại sinh viên đã đăng ký
Thông báo về việc nghỉ học lớp HP Xã hội học ngày thừ 7 tại phòng học 601 và 304
Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên
Tổng kết công tác sinh viên tháng 1 năm 2015, kế hoạch công tác tháng 2, tháng 3 năm 2015
 
Tổng lượt truy cập: 2201851 - Số sinh viên Online: 31
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn