Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Tổng kết công tác sinh viên tháng 1 năm 2015, kế hoạch công tác tháng 2, tháng 3 năm 2015
(Cập nhật lúc 08:41 | 27/01/2015 )
 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  NGÂN HÀNG HÀ NỘI
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số 02 /TB-QLĐT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 01/2015

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02, 03 /2015

A.    CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015:

1.      Các lớp sinh viên đã họp lớp tháng 12 từ 29 tháng 12 năm 2014 đến 07 tháng 01 năm 2015 theo đúng kế hoạch đã đưa ra.

2.      Các khoa quản lý sinh viên đã họp Hội đồng xét điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-2015.

3.      Sinh viên các Khóa, các hệ đào tạo đã thi lại và thi cải thiện điểm các học phần của học kỳ 1 năm 2014-2015, hệ đại học, cao đẳng khóa 2 đã đưa điểm lên cổng thông tin sinh viên của Trường cho sinh viên biết, Khóa 1 và khóa 3 đang chấm và dự kiến đến 30/01/2015 sẽ hoàn thành để phục vụ cho việc sơ kết học kỳ 1.

4.      Phòng QLĐT đã thông báo điểm thi (lần 1 và lần 2 ) cho sinh viên toàn Trường và điểm rèn luyện học kỳ 1 của sinh viên để xét phân loại sinh viên, đã chuẩn bị các Quyết định khen thưởng, giấy khen, phần thưởng trao tặng cho sinh viên trong lễ sơ kết học kỳ 1 và bế giảng, trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông khóa 2 vào ngày 06/02/2015. Các công việc được chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra từng phần việc một để buổi lễ được tổ chức thành công và tránh sai sót.

5.      Việc thu học phí của sinh viên còn chậm, đến nay số sinh viên khóa 3 đã đóng học phí nhiều hơn số đã đóng của khóa 1 và khóa 2 (theo phòng KH-TC)

6.      Sinh viên các khóa các hệ đang học các học phần của học kỳ 2 trong tháng có một số học phần giảng viên nghỉ giảng do bận việc hoặc ốm đã có báo cáo từng tuần.

7.      Trong tháng 01 năm 2015 Nhà trường đã Quyết định cho 5 sinh viên thôi học, 5 sinh viên bảo lưu, tiếp nhận 1 sinh viên vào học tiếp sau thời gian bảo lưu. (tính đến 26/01)

B.     CÔNG TÁC THÁNG 02-03 NĂM 2015:

          1          Theo lịch nghỉ tế đã thông báo, sinh viên được nghỉ từ ngày 07/02/2015 đến hết ngày 01/03/2015 thời gian nghỉ tết dài nên trước và sau khi nghỉ tết Phòng QLĐT đề nghị các Khoa phối hợp quản lý sinh viên cùng phòng QLĐT tăng cường kiểm tra việc lên lớp, học tập của giảng viên và sinh viên trước và sau khi nghỉ tết  đặc biệt là tuần là tuần đầu cua tháng 2 và tuần đầu của tháng 3.

          2          Đầu tháng 2 Nhà trường sẽ họp Hội đồng xét điểm rèn luyện và phân loại sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 – 2015, các khoa QLSV sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 từ 02/03 đến 15/03/2015

          3          Sau kỳ nghỉ tết sinh viên chỉ học 4 tuần là nghỉ ôn thi kết thúc học phần đợt 1 của học kỳ 2 năm học 2014-2015 vì vậy CVHT nhắc sinh viên chú ý khi đi học trở lại sau nghỉ tết phải đầy đủ, tập trung để nhanh chóng trở lại nề nếp học tập và chuẩn bị đầy đủ nhất cho thi kết thúc học phần đợt 1 đạt kết quả cao. Sinh viên cần phải so sánh kết quả học tập của kỳ này và kỳ trước để thấy được những tồn tại mà mình cần khắc phục trong học kỳ 2 năm học 2014-2015.

          4          Các Khoa QLSV yêu cầu cố vấn học tập họp các lớp sinh viên tháng 1 năm 2015 nhắc sinh viên đi về nghỉ tết đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn giao thông, trước tết và sau tết đi học đúng giờ và đầy đủ. Đôn đốc sinh viên đóng học phí đầy đủ sau kỳ nghĩ tết.

          5          Các lớp sinh viên họp lớp từ ngày 02/02/15 đến ngày 06/02/15, sau khi họp lớp phải có biên bản nộp về khoa quản lý sinh viên.Nơi nhận:

  • CTHĐQT, BGH (để B/c);
  • Các Khoa QLSV;
  • Web FBU;
  • Lưu QLĐT
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
P. TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Văn Ràng

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO
Thông báo về đăng ký tín chỉ học kỳ 2 và Lịch học cá nhân
Thông báo về hoãn đăng ký tín chỉ của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đại học khóa 4
Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ 2 năm học 2015-2016
Về lịch học các học phần học lại sinh viên đã đăng ký
Thông báo về việc nghỉ học lớp HP Xã hội học ngày thừ 7 tại phòng học 601 và 304
Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên
Quyết định khen thưởng sinh viên
 
Tổng lượt truy cập: 2063003 - Số sinh viên Online: 9
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn