Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên
(Cập nhật lúc 08:46 | 23/03/2015 )
 

TRƯỜNG ĐH- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số:  20 /TB- ĐHTNH- QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  20 tháng 3  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên.

                      Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên;                                                          - Ban cán sự các lớp hành chính.

Kết thúc HK1, năm học 2014-2015 có 99 SV bị cảnh báo lần 1 và lần 2 (lần 1: 82 SV, lần 2: 17 SV) do kết quả học tập thấp. Đặc biệt có 6 HP mà có nhiều SV đạt thấp nhất (điểm HP<4.0, điểm F) cụ thể như sau:

TT

Tên Học phần

Số

tín chỉ

Các Khóa đào tạo

Tổng số SV

I

II

III

1

Toán cao cấp (HP1)

2

6

32

170

208

2

Lý thuyết xác suất & TK toán

3

23

103

-

126

3

Những nguyên lý Mác Lê nin 1

2

2

22

48

72

4

Kinh tế lượng

3

43

-

28 (LT)

71

5

Tiếng Anh CB 1

4

1

30

31

62

6

Pháp luật đại cương

2

3

7

40

50

Phòng QLĐT đã làm việc với các Bộ môn có các học phần mà nhiều SV bị điểm F để tổ chức các lớp học lại giúp SV trả nợ các HP.  SV có nhu cầu học lại đăng ký theo kế hoạch học tập như sau:

1/ SV có nguyện vọng học lại hoặc học cải thiện điểm phải đóng tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2- nhà 136 Phạm Văn Đồng). Số tiền 450.000đ/1 tín chỉ, thời gian nộp từ ngày 25/3/2015 đến hết ngày 7/4/2015 (trong giờ hành chính).

2/ Sau khi SV nộp tiền, mỗi lớp HP có ít nhất 20 SV trở lên, phòng QLĐT sẽ có lịch học, thi cụ thể các học phần, dự kiến học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, mỗi đợt sẽ học xen kẽ 2 học phần, bắt đầu từ 11/5/2015 trở đi.

Nhận được thông báo này, Phòng QLĐT đề nghị Trưởng các Khoa quản lý SV, cố vấn học tập và BCS các lớp SV thông báo cho SV trong lớp biết và thực hiện./.

                  

  Nơi nhận: 

  - CTHĐQT, Hiệu trưởng (để b/c)
  
- Như thông  báo;

  - Phòng KH- TC; 

  - Lưu QLĐT.

 

       TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 ThS. Lê Minh Tuấn

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO
Thông báo về đăng ký tín chỉ học kỳ 2 và Lịch học cá nhân
Thông báo về hoãn đăng ký tín chỉ của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đại học khóa 4
Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ 2 năm học 2015-2016
Về lịch học các học phần học lại sinh viên đã đăng ký
Thông báo về việc nghỉ học lớp HP Xã hội học ngày thừ 7 tại phòng học 601 và 304
Tổng kết công tác sinh viên tháng 1 năm 2015, kế hoạch công tác tháng 2, tháng 3 năm 2015
Quyết định khen thưởng sinh viên
 
Tổng lượt truy cập: 2063019 - Số sinh viên Online: 14
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn