Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0902 568 456
ĐT: 043 785 8471
 
THÔNG BÁO
 
Về lịch học các học phần học lại sinh viên đã đăng ký
(Cập nhật lúc 10:47 | 18/05/2015 )
 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  NGÂN HÀNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Số 25 /TB-QLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp học lại cho sinh viên.

                                 Kính gửi:     - Các khoa;

                                                               - Các lớp sinh viên.

 

            Thực hiện theo thông báo số 20 /TB-ĐHTNH-QLĐT ngày 20 tháng 03 năm 2015. Phòng quản lý đào tạo phối hợp cùng Phòng kế hoạch tài chính đã hướng dẫn cho sinh viên đăng ký và thu tiền học lại một số học phần, đến nay đã có 3 học phần đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp đó là:

  • Kinh tế lượng                                              42 sinh viên.
  • Lý thuyết xác xuất và thống kê toán           16 sinh viên.
  • Toán cao cấp 1                                             27 sinh viên.

Trên cơ sở đó, Phòng quản lý đào tạo đã thống nhất cùng với trưởng bộ môn 3 học phần được tổ chức, cụ thể lịch học và thi cho 3 học phần trên như sau:

Thời gian học: học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, bắt đầu từ ngày 10/05/2015 (Chủ nhât), kết thúc vào ngày 06/06/2015.

Thời gian thi: tất cả 3 học phần thi vào ngày 13/06/2015.

Công tác tổ chức quản lý học và thi theo quy chế hiện hành.

Từng học phần có lịch học kèm theo.

Vậy phòng quản lý đào tạo thông báo để các khoa, các lớp sinh viên biết và thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng quản lý đào tạo để giải quyết./.Nơi nhận:

  • BGH (để B/c);
  • Các Khoa QLSV;
  • Lưu QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

 

Th.S Lê Minh Tuấn

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
THÔNG BÁO
Thông báo về đăng ký tín chỉ học kỳ 2 và Lịch học cá nhân
Thông báo về hoãn đăng ký tín chỉ của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đại học khóa 4
Thông báo về việc đăng ký học phần cho học kỳ 2 năm học 2015-2016
Thông báo về việc nghỉ học lớp HP Xã hội học ngày thừ 7 tại phòng học 601 và 304
Thông báo V/v Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên
Tổng kết công tác sinh viên tháng 1 năm 2015, kế hoạch công tác tháng 2, tháng 3 năm 2015
Quyết định khen thưởng sinh viên
 
Tổng lượt truy cập: 2202009 - Số sinh viên Online: 27
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858239 * Email: support@namvietjsc.edu.vn